Dop eller namngivningsceremoni

Våra älskade barn är det viktigaste vi har. Det är dem vi lever för och meningen med livet är att ge dem all vår kunskap så att världen fortsätter att utvecklas och bara blir bättre och bättre. 

Och antalet barn som föds fortsätter bara att stiga. Under hela 2000-talet har det fötts fler barn för varje år sett till Sverige. Det är vanligtvis pojkarna som är i majoritet men skillnaden mellan könen är inte jättestor. Ett som är säkert är att det är härligt att se hur svenskarna förökar sig och man får hoppas att den positiva trenden fortsätter.

Barnet hamnar i limbo

babydrommen.se

Att fira ett barns ankomst till världen har vi gjort sedan lång, lång tid tillbaka. Det vanligaste för att välkomna ett barn till världen är genom att anordna ett dop. Det hela handlar ju helt enkelt om att presentera sitt barn för ens vänner som kommer med presenter och dopkort samt kärlek och glädje. Men så har det inte alltid varit. Dopet kommer ju från den kristna religionen och är någonting som gjorts för att barnet inte ska hamna i limbo, vilket innebär att om det dör innan dopet kommer kroppen inte till himlen utan hen hamnar mellan jord och himmel. Detta är nu nog ingen som direkt tror på i och med att Sverige inte är ett land med stark tro. Såklart förändras seder och högtider konstant och kanske blir det så att dopet snart inte kommer vara aktuellt för att välkomna ett barn. I en artikel här har man faktiskt skrivit att allt färre barn döps i Sverige. De menar på att endast hälften av alla nyfödda döps idag, och att andra alternativ blir allt vanligare. Men det kanske egentligen inte gör någonting. Det är ju ändå själva ceremonin som är trevlig snarare än att man ”räddar barnet från limbo”. Kanske kommer det bli så att man fortsätter att kalla det dop men helt enkelt tar bort det kyrkliga? Nä, vi kommer knappast sluta med att välkomna barn, då blir det nog helt enkelt att dopet byts ut mot någonting annat som exempelvis namnceremoni.