Nalle Puh

En av de första succéerna inom barnlitteraturen var Alexander Alan Milnes böcker om Nalle Puh, björnen med den väldigt lilla hjärnan. Redan innan Disney köpte rättigheterna till karaktären, och gjorde den till en av företagets mest inkomstbringande figurer, var böckerna en kassako. Milne hade tidigare skrivit romaner, pjäser och dikter, men böckerna om Nalle Puh och de andra djuren i Sjumilaskogen kom att överskugga hans tidigare litterära framgångar.

Inspirerad av sin son, Cristopher Robin Milne, och dennes leksaksdjur skrev Milne dikter och kortare berättelser om de olika djuren i Sjumilaskogen. Den första boken om Nalle Puh publicerades i oktober 1926. Uppföljaren, Nalle Puhs hörna, gavs ut 1928. Dessutom dyker Puh upp i diktsamlingarna When We Were Very Young och Now We Are Six.

Sjumilaskogen

Skogen som böckerna utspelas i, Sjumilaskogen, är inspirerad av skogen Ashdown Forest i Sussex i sydöstra England. Många av platserna i den fiktiva skogen finns också i dess verkliga förebild. Milne köpte ett lantställe i detta område, där familjen sedan tillbringade många helger, en månad på våren och två månader på sommaren. Även illustratören Ernest Howard Shepard inspirerades av skogen, och det går än idag att känna igen många av miljöerna från böckernas illustrationer i den verkliga skogen, även om Shepard tog sig vissa konstnärliga friheter. I Ashdown Forest går det idag att gå speciella tema-vandringar, i Milnes fotspår, där man besöker de platser i skogen som med lätt förvanskade namn även finns i böckerna. Vandringslederna är utritade i broschyrer som finns att hämta vid skogens turistkontor. De kan även laddas ned från turistkontorets sajt.

Nalle Puh har genom åren figurerat i pjäser, på skivor, i radioföreställningar och mycket annat. Sedan Walt Disney Company köpte rättigheterna till Nalle Puh 1961 har även ett stort antal leksaker och andra prylar tillverkats. Disney har dels gjort Nalle Puh till en av sina figurer, dels låtit licenstillverka prylar i en stil som mer påminner om illustrationerna i de ursprungliga böckerna.