Trygga dina barn

Alla vill sina barns bästa och att de ska vara trygga, lyckliga och säkra. Genom att lära dina barn om personlig integritet, hur de ska bete sig på internet och inte följa med främlingar hem kommer du en bit på vägen.

barnSom förälder är det naturligt att oroa sig för sina barn, att det ska hända något när de är ute på äventyr med vänner eller skola, när de går hem från skolan eller får sitta vid surfplattan och ta sig fram på internet. Det finns dock mycket du kan göra för att säkra dina barn, ett enkelt sätt att se var de befinner sig i realtid är genom en gps klocka som du kan jämföra här: https://www.gpsförbarn.se/gps-klockorna-for-barn-2017/.

Lär dina barn om internet

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur du kan prata med ditt barn om kränkningar på internet och hur de kan förstå och hantera denna plattform. Börja med att fråga vad som hänt på nätet, på samma sätt som du frågar om deras skoldag eller på träningen. När du visar att du bryr dig och det som händer online så blir det inte en separat värld. Fråga hur de olika apparna ditt barn använder fungerar, egentligen. Det hjälper dig att sätta dig in i hur det kan upplevas att bli utsatt på sociala medier.

Statens Medieråd går det att ladda ner foldrar med konkreta råd och kunskap som hjälper dig att stötta ditt barn – och förstå hur de agerar och beter sig på nätet. Det i sin tur ger dig större möjlighet att skydda ditt barn, deras integritet och självkänsla. Det är även kul för barn att ha en förälder som visar intresse för deras värld och deras upplevelser, det gör att det blir naturliga för dem att dela med sig om vad som händer.